- 21%
Máy khoan bê tông M18 BLHACD26-0X ASIA
Máy khoan bê tông M18 BLHACD26-0X ASIA
Máy khoan bê tông M18 BLHACD26-0X ASIA
Máy khoan bê tông M18 BLHACD26-0X ASIA
Máy khoan bê tông M18 BLHACD26-0X ASIA
Máy khoan bê tông M18 BLHACD26-0X ASIA
- 18%
Máy tỉa hàng rào M12 FHT20-0 ASIA
Máy tỉa hàng rào M12 FHT20-0 ASIA

Máy tỉa hàng rào M12 FHT20-0 ASIA

3.700.000₫ 4.500.000₫
Máy tỉa hàng rào M12 FHT20-0 ASIA
Máy tỉa hàng rào M12 FHT20-0 ASIA
Máy tỉa hàng rào M12 FHT20-0 ASIA
Máy tỉa hàng rào M12 FHT20-0 ASIA
- 9%
Máy bắt vít M18 FID3-0X0
Máy bắt vít M18 FID3-0X0

Máy bắt vít M18 FID3-0X0

5.020.000₫ 5.500.000₫
Máy bắt vít M18 FID3-0X0
Máy bắt vít M18 FID3-0X0
Máy bắt vít M18 FID3-0X0
Máy bắt vít M18 FID3-0X0
- 11%
Máy khoan động lực M18 FPD3-0X0
Máy khoan động lực M18 FPD3-0X0

Máy khoan động lực M18 FPD3-0X0

5.350.000₫ 6.000.000₫
Máy khoan động lực M18 FPD3-0X0
Máy khoan động lực M18 FPD3-0X0
Máy khoan động lực M18 FPD3-0X0
Máy khoan động lực M18 FPD3-0X0
- 11%
Máy bắt vít M12 FID2-0X
Máy bắt vít M12 FID2-0X

Máy bắt vít M12 FID2-0X

3.570.000₫ 4.000.000₫
Máy bắt vít M12 FID2-0X
Máy bắt vít M12 FID2-0X
Máy bắt vít M12 FID2-0X
Máy bắt vít M12 FID2-0X
- 7%
Máy khoan động lực M12 FPD2-0X
Máy khoan động lực M12 FPD2-0X

Máy khoan động lực M12 FPD2-0X

3.910.000₫ 4.200.000₫
Máy khoan động lực M12 FPD2-0X
Máy khoan động lực M12 FPD2-0X
Máy khoan động lực M12 FPD2-0X
Máy khoan động lực M12 FPD2-0X
- 4%
Máy siết bu lông góc M12 FIR38LR-0 (bare)
Máy siết bu lông góc M12 FIR38LR-0 (bare)
Máy siết bu lông góc M12 FIR38LR-0 (bare)
Máy siết bu lông góc M12 FIR38LR-0 (bare)
Máy siết bu lông góc M12 FIR38LR-0 (bare)
Máy siết bu lông góc M12 FIR38LR-0 (bare)
- 32%
Máy khoan búa xoay M18 FUEL™ 32mm SDS Plus M18 FHPX-0X0
Máy khoan búa xoay M18 FUEL™ 32mm SDS Plus M18 FHPX-0X0
Máy khoan búa xoay M18 FUEL™ 32mm SDS Plus M18 FHPX-0X0
Máy khoan búa xoay M18 FUEL™ 32mm SDS Plus M18 FHPX-0X0
Máy khoan búa xoay M18 FUEL™ 32mm SDS Plus M18 FHPX-0X0
Máy khoan búa xoay M18 FUEL™ 32mm SDS Plus M18 FHPX-0X0
- 19%
Máy đánh bóng lệch tâm M18 FUEL™ 21mm M18 FROP21-0X0
Máy đánh bóng lệch tâm M18 FUEL™ 21mm M18 FROP21-0X0
Máy đánh bóng lệch tâm M18 FUEL™ 21mm M18 FROP21-0X0
Máy đánh bóng lệch tâm M18 FUEL™ 21mm M18 FROP21-0X0
Máy đánh bóng lệch tâm M18 FUEL™ 21mm M18 FROP21-0X0
Máy đánh bóng lệch tâm M18 FUEL™ 21mm M18 FROP21-0X0
- 18%
Máy đánh bóng lệch tâm M18 FUEL™ 15mm M18 FROP15-0
Máy đánh bóng lệch tâm M18 FUEL™ 15mm M18 FROP15-0
Máy đánh bóng lệch tâm M18 FUEL™ 15mm M18 FROP15-0
Máy đánh bóng lệch tâm M18 FUEL™ 15mm M18 FROP15-0
Máy đánh bóng lệch tâm M18 FUEL™ 15mm M18 FROP15-0
Máy đánh bóng lệch tâm M18 FUEL™ 15mm M18 FROP15-0
- 18%
Máy bơm hơi M18 BI-0
Máy bơm hơi M18 BI-0

Máy bơm hơi M18 BI-0

4.900.000₫ 6.000.000₫
Máy bơm hơi M18 BI-0
Máy bơm hơi M18 BI-0
Máy bơm hơi M18 BI-0
Máy bơm hơi M18 BI-0
- 25%
Máy siết bu lông M18 ONEFHIWF1D-0C0
Máy siết bu lông M18 ONEFHIWF1D-0C0

Máy siết bu lông M18 ONEFHIWF1D-0C0

19.600.000₫ 26.000.000₫
Máy siết bu lông M18 ONEFHIWF1D-0C0
Máy siết bu lông M18 ONEFHIWF1D-0C0
Máy siết bu lông M18 ONEFHIWF1D-0C0
Máy siết bu lông M18 ONEFHIWF1D-0C0
- 17%
Máy cân mực M12 3PL-0C
Máy cân mực M12 3PL-0C

Máy cân mực M12 3PL-0C

16.691.000₫ 20.000.000₫
Máy cân mực M12 3PL-0C
Máy cân mực M12 3PL-0C
Máy cân mực M12 3PL-0C
Máy cân mực M12 3PL-0C
- 6%
Máy mài khuôn góc M12 FDGA-0 (bare)
Máy mài khuôn góc M12 FDGA-0 (bare)

Máy mài khuôn góc M12 FDGA-0 (bare)

4.230.000₫ 4.500.000₫
Máy mài khuôn góc M12 FDGA-0 (bare)
Máy mài khuôn góc M12 FDGA-0 (bare)
Máy mài khuôn góc M12 FDGA-0 (bare)
Máy mài khuôn góc M12 FDGA-0 (bare)
- 15%
Máy mài góc M18 FSAGV100XPDB-0X0
Máy mài góc M18 FSAGV100XPDB-0X0

Máy mài góc M18 FSAGV100XPDB-0X0

5.090.000₫ 6.000.000₫
Máy mài góc M18 FSAGV100XPDB-0X0
Máy mài góc M18 FSAGV100XPDB-0X0
Máy mài góc M18 FSAGV100XPDB-0X0
Máy mài góc M18 FSAGV100XPDB-0X0
- 30%
Máy bắn đinh rút M18 FRT-0X0
Máy bắn đinh rút M18 FRT-0X0

Máy bắn đinh rút M18 FRT-0X0

10.500.000₫ 15.000.000₫
Máy bắn đinh rút M18 FRT-0X0
Máy bắn đinh rút M18 FRT-0X0
Máy bắn đinh rút M18 FRT-0X0
Máy bắn đinh rút M18 FRT-0X0
- 13%
Máy siết bu lông M18 ONEFHIWF1DS-0
Máy siết bu lông M18 ONEFHIWF1DS-0

Máy siết bu lông M18 ONEFHIWF1DS-0

19.100.000₫ 22.000.000₫
Máy siết bu lông M18 ONEFHIWF1DS-0
Máy siết bu lông M18 ONEFHIWF1DS-0
Máy siết bu lông M18 ONEFHIWF1DS-0
Máy siết bu lông M18 ONEFHIWF1DS-0
- 28%
Máy khoan búa M18 FHX-0X0
Máy khoan búa M18 FHX-0X0

Máy khoan búa M18 FHX-0X0

8.640.000₫ 12.000.000₫
Máy khoan búa M18 FHX-0X0
Máy khoan búa M18 FHX-0X0
Máy khoan búa M18 FHX-0X0
Máy khoan búa M18 FHX-0X0
- 12%
Máy cưa kiếm M18 FSZ-0X0
Máy cưa kiếm M18 FSZ-0X0

Máy cưa kiếm M18 FSZ-0X0

6.130.000₫ 7.000.000₫
Máy cưa kiếm M18 FSZ-0X0
Máy cưa kiếm M18 FSZ-0X0
Máy cưa kiếm M18 FSZ-0X0
Máy cưa kiếm M18 FSZ-0X0
- 20%
Máy dò nhiệt M12 TD-0B
Máy dò nhiệt M12 TD-0B

Máy dò nhiệt M12 TD-0B

16.000.000₫ 20.000.000₫
Máy dò nhiệt M12 TD-0B
Máy dò nhiệt M12 TD-0B
Máy dò nhiệt M12 TD-0B
Máy dò nhiệt M12 TD-0B

Đăng ký để nhận bản tin