- 21%
Máy khoan bê tông M18 BLHACD26-0X ASIA
Máy khoan bê tông M18 BLHACD26-0X ASIA
Máy khoan bê tông M18 BLHACD26-0X ASIA
Máy khoan bê tông M18 BLHACD26-0X ASIA
Máy khoan bê tông M18 BLHACD26-0X ASIA
Máy khoan bê tông M18 BLHACD26-0X ASIA
- 32%
Máy khoan búa xoay M18 FUEL™ 32mm SDS Plus M18 FHPX-0X0
Máy khoan búa xoay M18 FUEL™ 32mm SDS Plus M18 FHPX-0X0
Máy khoan búa xoay M18 FUEL™ 32mm SDS Plus M18 FHPX-0X0
Máy khoan búa xoay M18 FUEL™ 32mm SDS Plus M18 FHPX-0X0
Máy khoan búa xoay M18 FUEL™ 32mm SDS Plus M18 FHPX-0X0
Máy khoan búa xoay M18 FUEL™ 32mm SDS Plus M18 FHPX-0X0
- 28%
Máy khoan búa M18 FHX-0X0
Máy khoan búa M18 FHX-0X0

Máy khoan búa M18 FHX-0X0

8.640.000₫ 12.000.000₫
Máy khoan búa M18 FHX-0X0
Máy khoan búa M18 FHX-0X0
Máy khoan búa M18 FHX-0X0
Máy khoan búa M18 FHX-0X0
- 11%
Máy khoan búa M18 CHX-502C SET (2pin x 5.0Ah, 1 sạc)
Máy khoan búa M18 CHX-502C SET (2pin x 5.0Ah, 1 sạc)
Máy khoan búa M18 CHX-502C SET (2pin x 5.0Ah, 1 sạc)
Máy khoan búa M18 CHX-502C SET (2pin x 5.0Ah, 1 sạc)
Máy khoan búa M18 CHX-502C SET (2pin x 5.0Ah, 1 sạc)
Máy khoan búa M18 CHX-502C SET (2pin x 5.0Ah, 1 sạc)
- 15%
Máy khoan búa M18 CHX-0X0 (bare)
Máy khoan búa M18 CHX-0X0 (bare)

Máy khoan búa M18 CHX-0X0 (bare)

7.000.000₫ 8.200.000₫
Máy khoan búa M18 CHX-0X0 (bare)
Máy khoan búa M18 CHX-0X0 (bare)
Máy khoan búa M18 CHX-0X0 (bare)
Máy khoan búa M18 CHX-0X0 (bare)

Đăng ký để nhận bản tin