- 11%
Máy bắt vít M12 FID2-0X
Máy bắt vít M12 FID2-0X

Máy bắt vít M12 FID2-0X

3.570.000₫ 4.000.000₫
Máy bắt vít M12 FID2-0X
Máy bắt vít M12 FID2-0X
Máy bắt vít M12 FID2-0X
Máy bắt vít M12 FID2-0X
- 7%
Máy khoan động lực M12 FPD2-0X
Máy khoan động lực M12 FPD2-0X

Máy khoan động lực M12 FPD2-0X

3.910.000₫ 4.200.000₫
Máy khoan động lực M12 FPD2-0X
Máy khoan động lực M12 FPD2-0X
Máy khoan động lực M12 FPD2-0X
Máy khoan động lực M12 FPD2-0X
- 4%
Máy siết bu lông góc M12 FIR38LR-0 (bare)
Máy siết bu lông góc M12 FIR38LR-0 (bare)
Máy siết bu lông góc M12 FIR38LR-0 (bare)
Máy siết bu lông góc M12 FIR38LR-0 (bare)
Máy siết bu lông góc M12 FIR38LR-0 (bare)
Máy siết bu lông góc M12 FIR38LR-0 (bare)
- 13%
Máy siết bu lông góc M12 FRAIWF12-0B
Máy siết bu lông góc M12 FRAIWF12-0B
Máy siết bu lông góc M12 FRAIWF12-0B
Máy siết bu lông góc M12 FRAIWF12-0B
Máy siết bu lông góc M12 FRAIWF12-0B
Máy siết bu lông góc M12 FRAIWF12-0B
- 13%
Máy siết bu lông góc M12 FIR12-0
Máy siết bu lông góc M12 FIR12-0

Máy siết bu lông góc M12 FIR12-0

4.680.000₫ 5.400.000₫
Máy siết bu lông góc M12 FIR12-0
Máy siết bu lông góc M12 FIR12-0
Máy siết bu lông góc M12 FIR12-0
Máy siết bu lông góc M12 FIR12-0
- 9%
Máy khoan đa năng 4 đầu M12 FDDXKIT-0X
Máy khoan đa năng 4 đầu M12 FDDXKIT-0X
Máy khoan đa năng 4 đầu M12 FDDXKIT-0X
Máy khoan đa năng 4 đầu M12 FDDXKIT-0X
Máy khoan đa năng 4 đầu M12 FDDXKIT-0X
Máy khoan đa năng 4 đầu M12 FDDXKIT-0X
- 12%
Máy khoan búa M12 CH-402C SET (2 Pin x 4.0Ah, 1 sạc)
Máy khoan búa M12 CH-402C SET (2 Pin x 4.0Ah, 1 sạc)
Máy khoan búa M12 CH-402C SET (2 Pin x 4.0Ah, 1 sạc)
Máy khoan búa M12 CH-402C SET (2 Pin x 4.0Ah, 1 sạc)
Máy khoan búa M12 CH-402C SET (2 Pin x 4.0Ah, 1 sạc)
Máy khoan búa M12 CH-402C SET (2 Pin x 4.0Ah, 1 sạc)
- 9%
Máy siết bu lông góc M12 FIR38-0
Máy siết bu lông góc M12 FIR38-0

Máy siết bu lông góc M12 FIR38-0

4.100.000₫ 4.500.000₫
Máy siết bu lông góc M12 FIR38-0
Máy siết bu lông góc M12 FIR38-0
Máy siết bu lông góc M12 FIR38-0
- 11%
Máy siết bu lông góc M12 FIR14-0
Máy siết bu lông góc M12 FIR14-0

Máy siết bu lông góc M12 FIR14-0

3.990.000₫ 4.500.000₫
Máy siết bu lông góc M12 FIR14-0
Máy siết bu lông góc M12 FIR14-0
- 13%
Máy siết bu lông M12 FIWF12-0C
Máy siết bu lông M12 FIWF12-0C

Máy siết bu lông M12 FIWF12-0C

4.460.000₫ 5.100.000₫
Máy siết bu lông M12 FIWF12-0C
Máy siết bu lông M12 FIWF12-0C
Máy siết bu lông M12 FIWF12-0C
Máy siết bu lông M12 FIWF12-0C
- 9%
Máy vặn vít thủy lực M12 FQID-0C
Máy vặn vít thủy lực M12 FQID-0C
Máy vặn vít thủy lực M12 FQID-0C
Máy vặn vít thủy lực M12 FQID-0C
Máy vặn vít thủy lực M12 FQID-0C
Máy vặn vít thủy lực M12 FQID-0C
- 20%
Máy vặn vít M12 FID-0C
Máy vặn vít M12 FID-0C

Máy vặn vít M12 FID-0C

3.360.000₫ 4.200.000₫
Máy vặn vít M12 FID-0C
Máy vặn vít M12 FID-0C
Máy vặn vít M12 FID-0C
Máy vặn vít M12 FID-0C
- 9%
Máy khoan búa M12 CH-0C
Máy khoan búa M12 CH-0C

Máy khoan búa M12 CH-0C

5.450.000₫ 6.000.000₫
Máy khoan búa M12 CH-0C
Máy khoan búa M12 CH-0C
Máy khoan búa M12 CH-0C
Máy khoan búa M12 CH-0C
- 12%
Máy khoan động lực M12 FPD-0C
Máy khoan động lực M12 FPD-0C

Máy khoan động lực M12 FPD-0C

3.680.000₫ 4.200.000₫
Máy khoan động lực M12 FPD-0C
Máy khoan động lực M12 FPD-0C
Máy khoan động lực M12 FPD-0C
Máy khoan động lực M12 FPD-0C

Đăng ký để nhận bản tin